1.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

ŞİRKET ile ALICILAR arasında yapılmış olan işbu Mesafeli Satış Sözleşmenin konusu; ALICI’nın Sahm Group E-Ticaret Limited Şirketi ’ye ait https://karawancare.com alan adlı web sitesinden, ürün sağlayıcılara ait mal/hizmetin alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, sözleşmede belirtilen niteliklere sahip ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. ALICI, işbu satış sözleşmesi şartlarının yanı sıra, ayrıca ön bilgilendirme formu, kişisel verilerin korunmasına dair taahhütname ve mevcut ise üyelikleri sırasında onaylamış ve imzalamış oldukları Üyelik Sözleşmelerini kabul etmekle, ŞİRKET tarafından siparişin onaylanması şartı ile, siparişin onaylandığı tarihte işbu sözleşme uyarınca sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini, siparişin verildiği tarihte doğrudan işleme alınmadığını, ŞİRKET tarafından siparişin ürün kotaları kapsamında onaylanması gerektiğini, teslimat koşulları, işbu sözleşme şart ve yükümlülüklerini kabul ettiğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI/ŞİRKET BİLGİLERİ (Bundan sonra SATICI veya ŞİRKET olarak anılacaktır.)

Ünvanı : Sahm Group E-Ticaret Limited Şirketi
Adres : Kavaklı Mah. İstanbul Caddesi No:27 A Blok İç Kapı No: 4 Beylikdüzü – İstanbul

(Ürün teslimatı ve satışı belirtilen adreslerden yapılmamaktadır.)

Telefon : 0212 890 36 27
E-Posta : info@karawancare.com

3. ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi :
Telefon :
E-Posta :
%URUNLER%

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1. Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almakta olup, satış faturasında belirtildiği gibidir. Satıcı ürüne ait özellikleri ve görselleri hizmet aldığı tedarikçi firmalardan otomatik olarak alışını sağlamaktadır. Bu yüzden ürün bilgilerinde yer alan bir hatadan SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI, siparişini verdiği ürünün, üretici koduna göre üreticinin resmî web sitesi üzerinden ve işbu web sitesi kapsamında verilen bilgilerinin doğruluğunu teyit ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Siparişi verilen/satın alınan ürünün ödeme şekli, fatura bilgileri ve teslimat adresi fatura üzerinde belirtildiği gibidir.

4.2. Sitede ilan edilen fiyatlar ve stoklar internet ortamında anlık olarak değişmektedir. Satıcı, istediği zaman ve önceden herhangi bir bildirime gerek olmaksızın fiyat bilgilerini ve stok miktarını değiştirme hakkını saklı tutar. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatı olmakla birlikte ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ancak, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SATICI’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak teknik arızalar sebebiyle listelenen ürün fiyatlarının sehven yanlış gösterildiği durumlarda; SATICI, ilgili siparişi iptal etme, ALICI’nın talebi doğrultusunda gerçek fiyatı üzerinden ve stoklarda yeterli miktarda var ise satışı gerçekleştirme veya ve işbu sözleşmeyi tazminatsız olarak derhal feshetme hakkını haizdir. Ürün fiyatları hususunda SATICI/ŞİRKET’in ticari defterleri tek başına delil niteliğinde olup kar oranlarına ve hayatın olağan akışına aykırılık teşkil eden fiyatlar hususunda meydana gelen uyuşmazlıklarda da ŞİRKET’in ticari defterlerine bakılacaktır. İlgili siparişin işbu madde kapsamında SATICI tarafından iptal edildiği hallerde, SATICI, ALICI’yı 1(bir) iş günü içerisinde bilgilendirmekle ve sözleşmenin fesih tarihinden itibaren en geç 3(üç) iş günü içerisinde sadece ödenmiş olan toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan her türlü belgeyi ALICI’ya masraf yüklemeksizin iade etmek ve ürünün ALICI’ya gönderildiği hallerde ürünü geri almak suretiyle işbu satışı iptal edebilir. MÜŞTERİ/ALICI’nın işbu ürünü satın almak istemesi durumunda ise ürünün peşin fiyatı, sipariş sonu MÜŞTERİ/ALICI’ya iletilen e-posta ile iletilen fatura içeriğinde mevcut olacaktır.

4.3. Siparişe konu ürünlerin garanti süresi satın alınan ürünün içerisinde yer alan Garanti belgesinde ve e-ticaret sitesinin ürün detayında sayfasında belirtilmektedir. Alıcının ürünle ilgili teknik bir problem yaşaması durumda ürünü Garanti Belgesinde yazılı olan yetkili teknik servislere kendisi iletmekle yükümlüdür. https://karawancare.com ürünlerle ilgili teknik servis hizmeti sunmadığı gibi ürünün yetkili servislere iletilmesi ve takibi işlemlerini de yapmamaktadır.

4.4. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı MÜŞTERİ/ALICI’nın bilgilerini paylaşmış olduğu e-posta adresine gönderilmiş olan fatura ile düzenlenecek olup bu fatura, sözleşmenin eki niteliğindedir.

4.5. ŞİRKET’in web sitesinden banka havalesi, kredi kartı veya posta çeki ile alışveriş yapılabilmektedir. Ancak, 1(bir) iş günü içerisinde havalesi/transferi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı ise, ALICI’ya siparişin onaylandığına ilişkin iletilen elektronik posta ile birlikte, kredi kartı hesabından işbu sözleşme konusu olan ürün bedelinin para blokesinin yapıldığı veyahut para transferi tamamlanıp havalenin ŞİRKET hesabına ödendiği andır. Bu sebeple siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği tarih olarak sayılmamalıdır.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI, SATICI’ya ait işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve işbu sözleşme akdedilmeden önce elektronik ortamda sipariş onayı ile gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi sipariş onayı ile elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, ALICI, SATICI’ya verilmesi gereken adresi, iletişim bilgilerini, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşme’nin tüm maddeleri SATICI ve ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, işbu Sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

ALICI, işbu sözleşme kapsamında ALICI/ŞİRKET ile paylaşmış olduğu kişisel verilerin (ad, soyad,TC Kimlik Numarası, ev, iş ve cep telefonları, e-posta bilgileri, ev adresi, kredi veya bankamatik kartı bilgileri, teslimat adresi ve sair kişisel bilgiler) 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ve ilgili mevzuatlar uyarınca, işlenmesine yönelik açık rızasını gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, işbu kişisel verilerin, veri sorumlusu ŞİRKET tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini de kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre alıcıya daha önceden bildirmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın işbu sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ALICI, SATICI/ŞİRKET’ten herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır.

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşme ve (varsa) Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, SATICI işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve SATICI’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

ALICI da, yasal süresi içinde sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından yasal süresi içinde siparişin iptal edilmesi ve SATICI/ŞİRKET tarafından işbu siparişin ödemesinin alınmış olması halinde ve/veya ilgili siparişin SATICI tarafından iptal edilmesi halinde, ALICI’ nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. ALICILAR, sitenin geçici veya sürekli çalışmıyor olmasından, güncellenmesinden veya güncellemenin gecikmesinden veya çalışmasında ve arşivlenmesinde çıkacak aksaklıklardan dolayı ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

5.10. ALICI’nın siparişinde yer alan ürün(ler), stoklar üzerinden kontrol edilerek ‘ilk gelen sipariş ilk çıkar’ kuralına göre, stoklarda mevcut ise hemen ALICI(LAR)IN adına rezerve edilir ve ALICI’nın sipariş kodu işbu kontrole binaen onaylanmış olur. Sadece satın alma işlemi gerçekleştikten sonraki ilk iş gününde, ürün stok kontrolü yapılmakta olup stokta ürün varsa satın alma işlemi gerçekleşmektedir. Bu nedenle, sepete eklenen ürünlerin sipariş kodunun onaylanması hafta içi 24 saat içinde; hafta sonu ise 48 saat içinde gerçekleşir.

6. FATURA BİLGİLERİ

Ödeme Şekli :
Teslimat Adresi :
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi :
Kargo Ücreti : TL

7. CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması kapsamında teslimat ve sair durumlardan kaynaklanan masraflar ALICI’ ya aittir. Ancak bahsi geçen 14(on dört) günlük süreçteki iade; ürünleri tahrip etmeden, tekrar satılabilirliğini bozmadan, sadece ürünün kullanılmamış olması durumunda ve işbu sözleşmenin 8. Maddesinde belirtilen hükümler saklı kalmak koşulu ile yapılabilir. 14(on dört) günden sonra ise iade işlemi sadece 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamına uyması şartı ile yapılmaktadır. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.2.1 E-fatura kapsamında 3. kişinin veya alıcının mail adresine iletilen faturanın yazıcıdan çıktı alınarak alt kısmında bulunan iade bölümünün ıslak imzalı olarak eksiksiz bir şekilde doldurulması ve SATICI’ya iletilmesi gerekmektedir. (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

7.2.2. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

7.2.3. ALICI, cayma bildirimini, ürünü satın aldığı tarihten itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde SATICI’ya bildirmek ve 20 (yirmi) gün içerisinde her türlü garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve ürün jelatin/saklama kutusu/ ambalajı bozulmamış olarak SATICI’ya ulaştırmak zorundadır. Bu kapsamda SATICI, ALICI tarafından kendisine iade edilen ürünün teslim edildiği tarihten itibaren gerekli kontrolleri yapmakla ve iade şartlarını taşıyor ise, teslim tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde, ALICI tarafından ödenmiş olan sözleşme bedelini iade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde SATICI, ürünü ALICI’ya tekrar teslim etmekle ve taraflar işbu sözleşme kapsamında edimlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

7.2.4. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.2.5. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI, satın almış olduğu ürüne, kendisi veyahut üçüncü bir kişi tarafından herhangi bir zarar verilmiş, ayıp oluşmuş veya herhangi bir kullanım gerçekleşmiş ise cayma hakkını kullanamayacak olup bunun yanında, ALICI, aşağıdaki hususlarda da cayma hakkını kullanamaz;

a) Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,

c) Çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde,

e) Tüketici/alıcı tarafından malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik, kopyalanabilir yazılımlar ve sair programlara, bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmelerde,

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde,

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde,

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde,

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

ı) Hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan bilumum ürünlere ilişkin sözleşmelerde,

i) Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

9. ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

SATICI tarafından iadesi onaylanan ürünler, onay tarihini müteakip 10 (on) iş günü içerisinde gerçekleşmektedir.

10. YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda her yıl Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

ALICI
Adı/Soyadı :
Tarih :

Close Sepet
Close Favorilerim
Son Baktıkların Close
Close

Close
Menü
Kategoriler